Buddhismen

Buddhismen oppsto i Nord-India for ca. 2500 år siden. Det er ca 550 millioner buddhister i verden, og det er den 4. største verdensreligionen. Det er flere forskjellige retninger innom buddhismen.
På den tiden var mange mennesker filosofer, og de spurte filosofiske og religiøse spørsmål. Noen valgte å være asketer, en av dem var Siddharta Gautama.

Buddhistene lever nesten overalt i verden idag, men det er spesielt mange i Asia.

Her kan du se buddhismens utbredelse.

Buddhismen er delt opp i mange retninger, men det er tre spesiellt store:

Theravada-"de eldstes lære"Theravada-buddhismen legger vekt på å føre Buddhas lære videre, uten så mange endringer. Målet for de fleste theravada-buddhister er å bli munk eller nonne i et annet liv for å oppnå nirvana. De har også som mål å bli arhat, som er en munk som har oppnådd nirvana mens han/hun lever, ved streng disiplin og meditasjon. De buddhistene som ikke er munker eller nonner, gir ofte mat til munkene og nonnene for å få bedre karma. Retningen er kjent for at de bare er opptatt av religiøse spørsmål, men de er også kjent for sin medfølelse for alt som lever. Retningen har fått kritikk for at de bare vil frelse utvalgte.
-Theravada-buddhismen kalles også den sørlige buddhismen, den er utbredt på Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos og Kambodsja.
-Det er ca 120 millioner theravadabuddhister i verden.

her kan du se Theravada-buddhismens utbredelse.Mahayana-"Den store vogna"

Mahayana-buddhismen er den største retningen i buddhismen. Retningen legger vekt på at alle kan oppnå nirvana, ikke bare munker. Mahayanabuddhistene kaller ofte theravadabuddhismen hinayana som betyr den lille vogna, fordi de mener at theravadabuddhismen ikke har plass til alle.
Idealet til mahayanabuddhistene er bodhisattva. Mahayanabuddhistene ser på Buddha som et guddommelig vesen. De tilber også himmelske buddhaer og bodhisattvaer. En av de himmelgudene kalles Amitabha Buddha. Han holder til i en himmelverden som heter Det rene lands buddhisme. Amitabha Buddha har to bodhisattvaer som hjelper han.
Avalokiteshvara, som hjelper alle som trenger det, og Maitreya.
Maitreya kalles framtidens Buddha, som skal gjenfødes når det er lett for mennesker å oppnå nirvana. Maitreya blir tilbedt mye i Kina og Vietnam.
-Kalles også den østlige buddhismen. Den er utbredt i Kina, Vietnam, Korea og Japan.
-Det er ca 400 millioner mahayanabuddhister i verden.

Her kan  du se mahayanabuddhismens utbredelse.
Vajrayana-"diamantvogna"Vajrayanabuddhismen er egentlig en retning innenfor mahayanabuddhismen. Retningen legger vekt på den vakre sannheten og det opplyste mennesket. Vajrayana har blitt kjent gjennom Dalai Lama. Dalai betyr hav av visdom og Lama betyr lærer. For å oppnå nirvana trenger man hjelp fra en Lama.
Første Dalai Lama ble født i 1935 i Tibet. Han måtte leve i eksil siden 1959 pga Kinas okkupasjon av Tibet. Den Dalai Lama som er nå, er den fjortende gjenfødselen til bodhisattvaen Avalokiteshvara. Når en Dalai Lama dør, blir han gjenfødt på nytt, og munkene finner han. Dalai Lama har arbeidet for fred, og han fikk nobels fredspris i 1989 for sin kamp for Tibets figjøring fra Kina. På grunn av det, er det mange i vesten som har blitt interessert i denne retningen.
-Kalles også den norlige buddhismen. Utbredt i Tibet, Bhutan, Mongolia og noen steder i Nord-Kina.
-Det er ca 400 millioner mahayanabuddhister i verden.

Dalai Lama